กล่องเครื่องสำอาง / PITCHY BEAUTY UP

รูปแบบFORMAT

: กล่องฝาชน

ขนาดDIMENSTION

: 35x50x40 cm

สเปคMATERIAL

KSขาว/5ชั้นBc

COLLECTIONมีสไตล์

Code 1470-01-01-01

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
กล่องเครื่องสำอาง / PITCHY BEAUTY UP

รูปแบบFORMAT

: ลิ้นชัก

ขนาดDIMENSTION

: 15x35x7 cm

สเปคMATERIAL

KSสีขาว / 3 ชั้น ลอน E

COLLECTION MESTYLE

Code 833-06-01-01

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
กล่องเครื่องสำอาง / PITCHY BEAUTY UP

รูปแบบFORMAT

: หช้าง

ขนาดDIMENSTION

: 20x26x10 cm

สเปคMATERIAL

KSสีขาว / 3 ชั้น ลอน B

COLLECTION MESTYLE

Code 1471-01-01-01

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
กล่องเครื่องสำอาง / PITCHY BEAUTY UP

รูปแบบFORMAT

: หูหิ้ว

ขนาดDIMENSTION

: 20x20x20 cm

สเปคMATERIAL

KSสีขาว / 3 ชั้น ลอน B

COLLECTION MESTYLE

Code 01-02-01-01

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา