ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

สีผิวกล่องกระดาษ

KS สีขาว


ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

เรียบ สะอาด สวยงาม

พิมพ์รูปภาพได้คมชัด

สีสันสดใส

สีกระดาษดูพรีเมี่ยม

KA สีน้ำตาลทอง


ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

ใช้ในการส่งออก

กันความชื้นได้ดี

เข้าห้องเย็นได้

สีเหมือนซองเอกสาร

KL สีเหลืองทอง


ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

สีเหมือนกล่องจากต่างประเทศ

เหมาะกับการรีเเพ็คให้เหมือนต่างประเทศ

สีแนวรักษ์โลกไม่ทำลายสิ่งเเวดล้อม

มีความเเข็งเเรงสูง

KI สีครีมไข่ไก่


ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

ใช้ในการส่งภายในประเทศ

ราคาถูก

พิมพ์สีได้คมชัดสวยงาม

สีดูสะอาดตา