ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

รุปแบบกล่องกระดาษ

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

กล่องฝาชน

กล่องฝาชน

กล่องสี่เหลี่ยมฝาบน-ล่าง ปิดชนกันสนิด

กล่องทรงมาตรฐาน นิยมใช้

มีความเเข็งเเรง รองรับการวางซ้อนได้ดี

ใช้ได้กับสินค้าทุกประเภท

ง่ายเเก่การใช้งาน

ใช้ในการขนส่งทั่วไป

ราคาถูก

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

กล่องหูช้าง

กล่องหูช้าง

เหมาะกับการส่งไปรษณีย์

เหมาะกับสินค้าทรงแบนหรือสี่เหลียมผืนผ้า

พับขึ้นรุปใช้งานสะดวก

เเข็งเเรงเพราะพับขึ้นรูปถึง 2 ชั้น

ไม่ต้องใช้เทปกาว

ป้องกันการกระเเทกได้ดี

สามารถนำชั้นวางคู่กับสินค้า

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

กล่องหูหิ้ว

กล่องหูหิ้ว

ดึงหูหิ้วขี้นมาใช้งานได้ง่าย

หูหิ้วสามารถพับเก็บเป็นทรงสี่เหลี่ยม

ง่ายเเก่การใช้งาน

สามารถวางซ้อนได้หลายชั้น

เเข็งเเรง รองรับน้ำหนักได้ดี

สร้างความเเตกต่างในการพบเห็น

ไม่ต้องใช้เทปกาว

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

กล่องลิ้นชัก

กล่องลิ้นชัก

กล่อง 2 ใบ สอดเข้าหากัน

เหมือนกล่องไม้ขีดไฟ

ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์เเละมูลค่าให้กับสินค้า

เหมาะกับการใช้งานเพื่อวางขายในชั้นวางสินค้า

เเข็งเเรง วางซ้อนได้หลายชั้น

ไม่ต้องใช้เทปกาว

ไม่เหมาะกับการใช้ขนส่ง