ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

บุคลิกเราแตกต่างอย่างไร

คุณคิดว่าบรรจุภัณฑ์ของคุณมีบุคลิกแตกต่างจากคู่แข่งมากแค่ไหน ?

เหตุใดเราจึงไม่สร้างบรรจุภัณฑ์ให้มีบุคลิกที่แตกต่างเหนือคู่แข่ง เรามองเห็นความสำคัญของ Branding และ Packaging เราสร้างบุคลิกให้กับบรรจุภัณฑ์ของคุณอย่างมีเอกลักษณ์ที่แสดงถึงตัวตนอย่างแท้จริง ภายใต้ Slogan ที่ว่า "เห็นแล้วคลิก บุคลิกบรรจุภัณฑ์" เราจะทำ บุคลิกบรรจุภัณฑ์ ของคุณให้แตกต่างได้ดังนี้

learn more
ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
พิมพ์ได้ไม่จำกัดสี

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
ไม่มีข้อจำกัดในการพิมพ์

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
ค่าแบบพิมพ์ไม่เกิน 1500บาท

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
พิมพ์ได้เหมือนงานออฟเซ็ต
แต่แข็งแรงกว่า

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
สั่งได้น้อยกว่า
กว่ากล่องออฟเซตประกบลูกฟูก

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
ราคาถูกกว่าการพิมพ์สติกเกอร์

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
กำหนดขนาดตามต้องการ

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
มีขนาดมาตรฐานให้เลือก

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
รูปแบบกล่องหลากหลาย

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
กำหนดวัตถุดิบได้

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
ขั้นต่ำเพียง 100 ใบ

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

6 คลิก กับการสร้าง บุคลิกOnline

รูปแบบกล่อง

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

กำหนดขนาด

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

กว้าง
ยาว
สูง

ความหนา

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

สีผิว

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา


แบบพิมพ์

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

ขอเป็นไฟล์ AI , PSD

โลโก้ ชื่อที่อยู่บริษัท รูปสินค้า หรือข้อมูลที่ต้องการให้ออกเเบบ

จำนวน

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

ใบ

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
ส่ง

ตัวอย่าง


ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา
ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

รูปแบบกล่อง


กล่องฝาชน

กล่องสี่เหลี่ยมฝาบน-ล่าง ปิดชนกันสนิด

กล่องทรงมาตรฐาน นิยมใช้

มีความเเข็งเเรง รองรับการวางซ้อนได้ดี

ใช้ได้กับสินค้าทุกประเภท

ง่ายเเก่การใช้งาน

ใช้ในการขนส่งทั่วไป

ราคาถูก

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

รูปแบบกล่อง


กล่องหูช้าง

เหมาะกับการส่งไปรษณีย์

เหมาะกับสินค้าทรงแบนหรือสี่เหลียมผืนผ้า

พับขึ้นรุปใช้งานสะดวก

เเข็งเเรงเพราะพับขึ้นรูปถึง 2 ชั้น

ไม่ต้องใช้เทปกาว

ป้องกันการกระเเทกได้ดี

สามารถนำชั้นวางคู่กับสินค้า

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

รูปแบบกล่อง


กล่องหูหิ้ว

ดึงหูหิ้วขี้นมาใช้งานได้ง่าย

หูหิ้วสามารถพับเก็บเป็นทรงสี่เหลี่ยม

ง่ายเเก่การใช้งาน

สามารถวางซ้อนได้หลายชั้น

เเข็งเเรง รองรับน้ำหนักได้ดี

สร้างความเเตกต่างในการพบเห็น

ไม่ต้องใช้เทปกาว

ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

รูปแบบกล่อง


กล่องลิ้นชัก

กล่อง 2 ใบ สอดเข้าหากัน

เหมือนกล่องไม้ขีดไฟ

ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์เเละมูลค่าให้กับสินค้า

เหมาะกับการใช้งานเพื่อวางขายในชั้นวางสินค้า

เเข็งเเรง วางซ้อนได้หลายชั้น

ไม่ต้องใช้เทปกาว

ไม่เหมาะกับการใช้ขนส่ง

เกี่ยวกับกล่อง


ผลิตกล่องกระดาษ ,กล่องลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ,ลังกระดาษ,โรงงานผลิตกล่องกระดา

ความหนากระดาษ

5 ชั้น ลอน BC

คุณสมบัติ :

เหมาะกับสินค้าน้ำหนักมากว่า 10 กก. ขึ้นไป
เหมาะกับสินค้าขนาดใหญ่
ใช้ในการขนส่งออก ใช้สนการเรียงซ้อนที่สูง

ร่วมสร้างบุคลิกกับเราได้ที่

@bklpack

  • Address: 32/54 หมุ่ 4 ซอย 18 ถ.พระราม2 เขต,แขวง จอมทอง กรุงเทพ 10150